حذف

ویرایش

 

 

 

 

شمارهعنوان فرم  دانلود 
1

پروپوزال

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
1-1

تغییر استاد راهنما

 دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf 
1-2

تغییر عنوان پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
2

شرکت در جلسات دفاع پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
3

اعلام اتمام طرح- تاییدیه داوران

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
3-1

تمدید پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
4

اعلام آمادگی دفاع

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
4-1

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
5

فرم ارزیابی

توسط واحد پژوهش در روز دفاع ارائه می گردد
5-1

فرم  نمره مستخرجا ت پژوهشی

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
5-2

انصراف از نمره مستخرجات پژوهشی

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
6

فرمت تدوینCD

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
7

فرمت تدوین رساله

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
8

دستور العمل نگارش پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
9

فرمت ارائه پاورپوینت

دریافت فایلppدریافت فایل  pdf

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir