حذف

ویرایش

فرم نظر سنجی کارگاه های الفبای پژوهش

کارگاه بانک های اطلاعات علمی ملی و بین‌المللی

مدرسین: آقایان امین جلیل وند و میثم حیدری

تاریخ برگزاری: 14/04/1400

زمان برگزاری: 10 الی 12 به مدت 2 ساعت

فرم نظر سنجی کارگاه های الفبای پژوهش


ثبت اطلاعات

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir