کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت رفرنس نویسی مندلی(mendeley)

مدرس: پویان فخاریان

زمان برگزاری: 29 شهریور ماه 1400 ساعت 12:00 الی 15:00

 

فرم نظر سنجی


ثبت اطلاعات

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir