کارگاه :  مقاله نویسی

مدرس:خانم سونیا امجدیان

زمان برگزاری: 8 آبان ماه 1401 ساعت 10:00 الی 13:00

 

فرم نظر سنجی


ثبت اطلاعات

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir