کارگاه روش شناسی پژوهش : رویکرد کمی

مدرس: دکتر منا شاهمرادی

زمان برگزاری: دوشنبه 20 دی ماه 1400 ساعت 10:00 الی 13:00

 

فرم نظر سنجی


ثبت اطلاعات

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir