حذف

ویرایش

پورتال کار آفرینی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

 

خانه

توانمندسازی

خانه

خدمات

خانه

کسب و کار

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir