1399/05/07
ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در رشته های ذیل آغاز شدحقوق-مهندسی کامپیوتر-مهندسی معماری-مهندسی شهرسازی-معماری داخلی-مهندسی صنایع-جغرافیا و برنامه ریزی شهری- مهندسی برق- مترجمی زبان انگلیسی- آموزش زبان انگلیسی- حسابداری-مهندسی شیمی- مهندسی مکانیک- مهندسی عمران- مدیریت صنعتی- مدیریت کسب و کارهای کوچک- مهندسی نقشه برداری- مهندسی خط و سازه های ریلی - کاردان فنی جوشکاری

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

جستجوی اختصاصی
جستجوی اختصاصی در

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir