حذف

ویرایش

 

مدیر گروه برق و الکترونیک

   نام و نام خانوادگی: فرناز خامین همدانی

   مدرک تحصیلی: دکتری الکترونیک

   ایمیل: farnazkhamin@gmail .com

   شماره تماس:  653-31031-083

 ساعات حضور: شنبه 8-11       دوشنبه 8-11     چهارشنبه 8-12 

 

 

 

کارشناس گروه برق و الکترونیک

   نام و نام خانوادگی:  الهام فاضلی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی

   شماره تماس: ۶۴۳-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه برق و الکترونیک
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1کاردانی پیوستهالکترونیک الکترونیک عمومی
2کارشناسی ناپیوستهمهندسی تکنولوژی الکترونیک
3کارشناسی پیوستهمهندسی برق
4کارشناسی ارشدمدارهای مجتمع الکترونیک

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir