حذف

ویرایش

 

مدیر گروه جغرافیا

   نام و نام خانوادگی:  سارا محمدی

   مدرک تحصیلی:  دکترا

   ایمیل:  Moh.sara67@yahoo.com

   شماره تماس:  655-31031-083

 ساعات حضور:      چهارشنبه 13:00-10:00   پنجشنبه 13:00-10:00

 

 

 

کارشناس گروه جغرافیا

   نام و نام خانوادگی:  الهام فاضلی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی

   شماره تماس: ۶۴۳-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه جغرافیا
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1

کارشناسی پیوسته

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
2

ارشد 

برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
3

ارشد 

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir