حذف

ویرایش

 

مدیر گروه حقوق

   نام و نام خانوادگی:  امیر الفتی منش

   مدرک تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی

   ایمیل: 

   شماره تماس:  -31031-083

 ساعات حضور:      یکشنبه 12:30-9:30    سه شنبه 12:30-9:30 

 

 

 

کارشناس گروه حقوق

   نام و نام خانوادگی:  فاطمه بهروزی نیا

   مدرک تحصیلی: -

   شماره تماس:  639-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه حقوق
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1

کارشناسی پیوسته

حقوق

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir