حذف

ویرایش

 

مدیر گروه خط و سازه های ریلی

   نام و نام خانوادگی: محمد ملکشاهی

   مدرک تحصیلی: دکترای سازه

   ایمیل:  modern_eng2000@yahoo.com

   شماره تماس:  637-31031-083

 ساعات حضور:     دوشنبه 8-13    چهارشنبه 8-13  

 

 

 

کارشناس گروه خط و سازه های ریلی

   نام و نام خانوادگی:  فاطمه بهروزی نیا

   مدرک تحصیلی: -

   شماره تماس:  639-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه خط و سازه های ریلی
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1کارشناسی پیوستهمهندسی خط و سازه های ریلی
2کارشناسی ارشدسازه

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir