حذف

ویرایش

 

مدیر گروه زبان

   نام و نام خانوادگی:  آقای دکتر احمدی

   مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی( آموزش زبان انگلیسی)

   ایمیل: 

   شماره تماس:  .-31031-083

 ساعات حضور:      شنبه 7:45-9:15         شنبه 11:00-12:30    

 

 

 

کارشناس گروه زبان

   نام و نام خانوادگی:  الهام فاضلی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی

   شماره تماس: ۶۴۳-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه زبان
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1

کارشناسی پیوسته

 آموزش زبان انگلیسی 
2

کارشناسی پیوسته

مترجمی زبان انگلیسی
3

کاردانی 

مترجمی زبان انگلیسی
4

کارشناسی ناپیوسته

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir