حذف

ویرایش

 

مدیر گروه شیمی

   نام و نام خانوادگی: زهرا فدایی

   مدرک تحصیلی: -

   ایمیل: -

   شماره تماس:  660-31031-083

 ساعات حضور:      شنبه 8-10    دوشنبه 8-10   چهارشنبه 8-10  

 

 

 

کارشناس گروه شیمی

 

   نام و نام خانوادگی:  فاطمه بهروزی نیا

   مدرک تحصیلی: -

   شماره تماس:  639-31031-083

 

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه شیمی
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1کارشناسی پیوستهمهندسی شیمی

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir