حذف

ویرایش

 

مدیر گروه صنایع

   نام و نام خانوادگی:  آرزو روشنی

   مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

   ایمیل: roshani.arezoo@yahoo.com

   شماره تماس:  -

 ساعات حضور:        یک شنبه و سه شنبه 14 الی 16:30

 

 

 

کارشناس گروه صنایع

   نام و نام خانوادگی:  الهام فاضلی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی

   شماره تماس: ۶۴۳-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه صنایع
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1کارشناسی ناپیوسته  ایمنی صنعتی و محیط کار   
2کارشناسی پیوسته صنایع
3کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir