حذف

ویرایش

 

مدیر گروه کامپیوتر

   نام و نام خانوادگی:  محمدرضا کمانکش

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار

   ایمیل: 

   شماره تماس: -31031-083

 ساعات حضور:      یکشنبه 08:00-10:00     سه شنبه و چهارشنبه 14:00-16:00

 

 

 

کارشناس گروه کامپیوتر

   نام و نام خانوادگی:  فاطمه بهروزی نیا

   مدرک تحصیلی: -

   شماره تماس:  639-31031-083

 

 

 

رشته های تحصیلی دایر در گروه کامپیوتر
  ردیفمقطع تحصیلیرشته و گرایش
1 چارت کاردانی پیوسته  نرم افزار کامپیوتر  
2چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
3چارت کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
4چارت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir