حذف

ویرایش

کارگاه تولید و فروش صنایع دستی، شیرینی و غذاهای محلی

 

براساس مطالعات طرح مساحت فضاهای تولید و فروش صنایع دستی در سایت، 5000 متر مربع است که 20 درصد ضریب اشغال(سطح اشغال 1000 متر مربع) در نظر گرفته شده است. همچنین تراکم نیز 20 درصد پیش بینی شده است.

 

کارگاه تولید و فروش

صنایع دستی

شبکه معابر و فضای

سبز

زیر بنا

محوطه سازی

مجموع

مساحت

1500

1000

2500

5000

 

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir