حذف

ویرایش

مجتمع گردشگری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

مجتمع گردشگری - آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در جنوب غربی شهر کرمانشاه و 5 کیلومتری جاده کرمانشاه-اسلام آباد قرار دارد. این مجتمع در زمینی بالغ بر 120 هکتار احداث شده است. محدوده مذکور با قرار گرفتن در مسير بزرگراه کربلا، موقعيت بسيار مطلوبی را در اتصال به شهرستانهای اسلام آباد غرب، دالاهو، سرپل ذهاب، قصر شيرين و در نهايت مرز خسروی دارد. با توجه به موقعيت قرارگيری طرح در حريم شهر و با فاصله تقريبا 311 متری از محدوده مصوب شهر، بديهی است که انواع متنوعی از بافت مصنوع و طبيعی را در اطراف سايت مورد مطالعه، داشته باشيم. کوه، اراضی کشاورزی و همچنين بافت شهری و بافت روستايی از جمله اين بافتها هستند که بر سايت محيط شده اند. سايت طرح از سمت شمال، شرق و نيمی از غرب توسط ارتفاعاتی احاطه شده که حد فاصل محدوده شهر و طرح بوده و لبه روشنی در تغيير بافت از انسان ساخت شهری به بافت طبيعی زمين را ايجاد کرده است. در مجاورت جنوب شرقی سايت، روستای حاج عزيزی با بافتی روستايی، ويژگیهای خاص خود را داشته که خود میتواند الگويی در استفاده از مصالح اقليمی برای ساخت مجموعه اقامتی در سايت باشد. جنوب سايت با پوشش مختلفی از اراضی کشاورزی و صنعتی کارگاهی، خود بافت متفاوتی از ديگر بافت ها دارد.

غالب فعالیت اقتصادی این طرح کاربری گردشگری می باشد. در فرآیند طرح بعد از شناخت کامل بر ابعاد مختلف مطالعه و کلیه متغیرهای وضع موجود مشتمل بر ویژگی های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و حقوقی، زیرساخت ها، کالبدی و زیباشناختی، و...، ضرورت ها، امکانات و محدودیت ها در راستای بهره گیری مطلوب از قوت ها و همچنین تعدیل و از بین بردن ضعف های موجود شناسایی شده است. یکی از مراحل اصلی در فرایند برنامه ریزی، شناسایی کاربری ها و عملکردهای موردنیاز طرح می باشد که با توجه به عنوان طرح حاضر، شناسایی ظرفیت های گردشگری و تفریحی-فراغتی در خصوص ایجاد کاربری های جاذب جمعیت بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا در طرح با بررسی انواع محیط های مطالعاتی طرح، بررسی اسناد و طرح های بالادستی، عملکردها و کاربری های متداول در روستاهای گردشگری و همچنین براساس نظرات ذی نفعان، کاربری های زیر در مرحله احداث می باشد:

  • دهکده اقامتی – گردشگری
  • ورزشی – تفریحی
  • گردشگری کشاورزی
  • گردشگری انسان و دام
  • گردشگری سلامت
  • خدماتی- تجاری
  • فرهنگی- نمایشگاهی
  • آموزشی- پژوهشی- فناوری (به عنوان کاربری های مکمل و پشتیبان جهت آموزش کار با پنل های خورشیدی، نحوه کار در مزارع ارگانیک و تجهیزات مدرن کشاورزی).

 

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir