موسسه آموزش عالی
 
هفتمین رویداد دانشجویی نیشتمان-خرداد 1403

مهلت ثبت نام: تا 31 اردیبهشت 1403

فایل همکاران طرح جهت تکمیل و بارگذاری: دانلود

[{"type":"text","required":true,"label":"نام گروه","className":"form-control","name":"text-1715587311906","subtype":"text"},{"type":"text","required":true,"label":"نام و نام خانوادگی","className":"form-control","name":"text-1715587312861","subtype":"text"},{"type":"text","required":true,"label":"کد ملی","className":"form-control","name":"text-1715587313943","subtype":"text"},{"type":"text","required":true,"label":"موبایل","className":"form-control","name":"text-1715587314869","subtype":"text"},{"type":"text","required":true,"label":"نام پدر","className":"form-control","name":"text-1715587315849","subtype":"text"},{"type":"text","required":true,"label":"دانشگاه/مدرسه  محل تحصیل","className":"form-control","name":"text-1715587316876","subtype":"text"},{"type":"text","required":true,"label":"رشته تحصیلی","className":"form-control","name":"text-1715587317956","subtype":"text"},{"type":"select","required":true,"label":"مقطع تحصیلی","className":"form-control","name":"select-1715587318976","values":[{"label":"دانش آموز","value":"student","selected":true},{"label":"کاردانی","value":"kardani"},{"label":"کارشناسی","value":"karshenasi"},{"label":"کارشناسی ارشد","value":"arshad"},{"label":"دکتری","value":"doctora"}]},{"type":"select","required":true,"label":"تعداد اعضا گروه","className":"form-control","name":"select-1715587320356","values":[{"label":"1","value":"option-1","selected":true},{"label":"2","value":"option-2"},{"label":"3","value":"option-3"},{"label":"4","value":"option-4"}]},{"type":"file","required":true,"label":"بارگذاری فایل همکاران طرح(فایل اکسل)","className":"form-control","name":"file-1715587324010","subtype":"file"},{"type":"file","required":true,"label":"بارگذاری فایل ارائه(پاورپوئینت)","className":"form-control","name":"file-1715587329160","subtype":"file"},{"type":"file","label":"بارگذاری تصویر همکاران طرح(عکس در قالب فایل zip)","className":"form-control","name":"file-1715587334013","subtype":"file"}]