حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی1401

  عنوان زمانبندی

  انتخاب واحد

  1401/04/20 لغایت 1401/04/24

 شروع کلاس ها

  1401/04/25

  پایان کلاس ها

   1401/06/03

  شروع امتحانات

  1401/06/05

  پایان امتحانات

  1401/06/10

 

 

حذف

ویرایش

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

  عنوان زمانبندی

  شروع انتخاب واحد

  1400/06/13

  پایان انتخاب واحد

  1400/06/25

  حذف و اضافه

   1400/07/11-10

  شروع کلاس ها

  1400/06/27

  پایان کلاس ها

  1400/10/09

  شروع امتحانات

  1400/10/15

 پایان امتحانات

  1400/11/03

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir