حذف

ویرایش

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر فرناز خامین همدانی

شماره تماس

083-31031-653

ایمیل

farnazkhamin@gmail.com

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir