حذف

ویرایش

معرفی آزمایشگاه های گروه مهندسی عمران

 

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

 

 

حذف

ویرایش

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر  نوذر مرادی

شماره تماس

083-31031-664

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir