حذف

ویرایش

معرفی آزمایشگاه های گروه گیاهان دارویی

  

آزمایشگاه کشت بافت  

حذف

ویرایش

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر  عاطفه پورجبار

شماره تماس

09144610458

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir