حذف

ویرایش

 

 

برگزار کننده فراخواندانلود فایل

شرکت باز آفرینی شهری

دانلود

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران

دانلود

اولویت پژوهشی مواد مخدر

دانلود

پیوست مواد مخدر (1)

دانلود

پیوست مواد مخدر (2)

دانلود

اولویت پژوهشی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه سال ۱۴۰۰

دانلود

اولویت های قوه قضاییه سال ۱۴۰۰

دانلود

اولویت های پژوهشی-تحقیقاتی پژوهشکده زعفران

دانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir