حذف

ویرایش

 

 

 

 

شمارهعنوان فرم  دانلود 
1

پروپوزال

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
1-1

تغییر استاد راهنما

 دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf 
1-2

تغییر عنوان پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
1-3

راهنمای تدوین پروپوزال

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
1-4

فرایند ارایه پروپوزال تا دفاع پایان نامه 

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
1-5

فرم تجاری سازی پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
1-6

فرم انتخاب استاد مشاور

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
2

شرکت در جلسات دفاع پایان نامه

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
3

اعلام آمادگی دفاع

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
4

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع(آنلاین)

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
4-1

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع (حضوری)

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
5

فرم ارزیابی

توسط واحد پژوهش در روز دفاع ارائه می گردد
5-1

فرم  نمره مستخرجا ت پژوهشی

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
5-2

انصراف از نمره مستخرجات پژوهشی

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
5-3

طرح پژوهشی

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
5-4

فرم محصول

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
6

فرم تدوین cd و صحافی

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
7

فرمت تدوین رساله

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
8

شیوه رفرنس نویسی هاروارد

دریافت فایل wordدریافت فایل  pdf
9

فرمت ارائه پاورپوینت

دریافت فایلppدریافت فایل  pdf
10

برگ درخواست مسائل پژوهشي

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf
12

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

دریافت فایل wordدریافت فایل pdf

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir