پایگاه های اطلاعاتی

  نام آدرس فیلم آموزشی

  مجلات تمام متن Isc

 https://isc.gov.ir/fa

دانلود

  ساینس دایرکت

 www.sciencedirect.com

دانلود

  اسکوپوس

 www.scopus.com

دانلود

  پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی

 https://www.sid.ir/

دانلود

پایگاه اطلاعات علمی ایران -ایران داک(گنج)

 https://ganj.irandoc.ac.ir/

دانلود

مرجع دیجیتال پایان نامه

 www.theses.org

دانلود

 پایگاه کتابخانه دیجیتال نور

 https://www.noorlib.ir

دانلود

 بانک اطلاعات نشریات کشور

 https://www.magiran.com

دانلود

 مرجع دانش(ناشر تخصصی کنفرانس های ایران)

 https://www.civilica.com/

دانلود

 بانک مقالات علوم اسلامی و انسانی

 https://www.noormags.ir/

دانلود

 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

 https://ricest.ac.ir/

دانلود

 جویشگر علمی فارسی

 https://elmnet.ir/

دانلود

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 http://ensani.ir/fa

دانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir