کارگاه :  روش شناسی پژوهش(کمی-کیفی-ترکیبی)

مدرس:دکتر شکوفه میرزایی

زمان برگزاری: 29 مهرماه 1402 ساعت 9:00 الی 12:00

 

فرم نظر سنجی


ثبت اطلاعات

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir