عنوانمرجع صدوردانلود فایل
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهوزارت علومدانلود
دستورالعمل نحوه ی بررسی تخلفات پژوهشیوزارت علومدانلود
شیوه نامه پرداخت تشویقی به دستاوردهای پژوهشیموسسهدانلود
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برترموسسهدانلود
آیین نامه پایان نامه محصول محورموسسهدانلود
شیوه نامه حمایت از پایان نامه هاموسسهدانلود
آيين نامه صندوق توسعه ملي (1)صندوق توسعه ملیدانلود
آيين نامه پايان نامه- رساله دكتريپژوهشگاه استاندارددانلود
آيين نامه اجرايي گرنت فناوري مصوب 1401وزارت علومدانلود
عنوان ایین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در صنعت اب و برق دانلود

 

 

سامانه های اتوماسیون دانشگاه

آدرس: کرمانشاه - سه راه 22 بهمن خیابان جهاد دانشگاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

شماره تماس : ۳۱۰۳۱ ۰۸۳

ایمیل : info@jdku.ac.ir