موسسه آموزش عالی
 
اطلاعیه بسیار مهم
📣📣📣 اطلاعیه بسیار مهمقابل توجه دانشجویان گرامی: با توجه به بخشنامه وزارت علوم در خصوص لزوم تکمیل پرونده سلامت روان از سوی دانشجویان ، تمامی دانشجویان ملزم به مراجعه به آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth جهت تکمیل پرونده سلامت روان می باشند. https://portal.saorg.ir/mentalhealth تاریخ اطلاعیه:  1401/06/21